Razpisi

SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V LETU 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropske kohezijske politike tudi letos preko Slovenskega podjetniškega sklada zagotavlja 2,16 mio EUR za 40 mladih inovativnih podjetij. s potencialom rasti.Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije (v treh tranšah) za dosežene minimalno zahtevane cilje (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na…

VEČ
SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V LETU 2022
Nepovratna sredstva za globalne inovacije

Nepovratna sredstva za globalne inovacije

Spoštovani podjetniki Evropska komisija je objavila osnutke dokumentov za razpise v sklopu programa HORIZON EUROPE, ki je v novi finančni perspektivi vreden več kot 95 milijard eur. Podprti bodo projekti iz različnih sektorjev za namen raziskav in razvoja inovacij iz različnih področij.Za mala in srednja podjetja je še vedno najbolj zanimiv EIC, ki za leto 2021 predvideva financiranje v okviru dveh ključnih že najavljenih finančnih inštrumentov EIC Accelerator in EIC Pathfinder.   EIC ACCELERATOR, rok…

VEČ

Subvencije za zaposlitev

Ponovno so na voljo subvencije za zaposlitev pri Zavodu za zaposlovanje. Velja tudi nekaj novosti. Aktualni razpisi, ki so na voljo: Zaposli.me, kjer znaša mesečna subvencija od 416 do 666 eur za 12 mesečno zaposlitev.208 eur znaša mesečna subvencija za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let. Subvencija se prejema 24 mesecev za zaposlitev za nedoločen čas.Še vedno je na voljo izplačilo subvencije Aktivni do upokojitve v višini 11.000 eur…

VEČ
Subvencije za zaposlitev
razpis za PODPORO MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

razpis za PODPORO MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Obveščamo vas, da je bil pred dnevi objavljen razpis za PODPORO MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, preko katerega lahko pridobite tudi do 200.000 EUR subvencije (»de minimis«).   Ker je razpis zelo tehnično zahteven, se lahko obrnete na nas, da vam pomagamo poiskati primerne strokovnjake, ki bodo za vas izvedli uspešno prijavo in strokovno pravilno bedeli nad projektom, da bodo EU…

VEČ

VAV 13 – Vavčer za prenos lastništva

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastnštva z namenom, da se ogranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzmenika v skladu…

VEČ
VAV 13 – Vavčer za prenos lastništva
P4D 2019 -2023 -Spodbude za digitalno transformacijo MSP

P4D 2019 -2023 -Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Namen in cilj javnega razpisa Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.   Cilji javnega razpisa so: - izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z…

VEČ

VAVČER 12 – Za uvajanje poslovne odličnosti

Namen vavčerja je podpreti mala in sredje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravkljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) - najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.…

VEČ
VAVČER 12 – Za uvajanje poslovne odličnosti
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene  nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Rok za oddajo vlog na četrto…

VEČ

Javno povabilo k vpisu v evidenco strokovnjakov za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

NAMEN povabila je oblikovanje evidence strokovnjakov za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM. CILJ povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih strokovnjakov na tem področju ter podpora podjetjem, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih (npr. javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti v velikih podjetjih, ki ga bo objavil SPIRIT Slovenija, javni poziv oz. vavčer za uvajanje poslovne odličnosti v malih in srednje velikih podjetjih, ki ga bo…

VEČ
Javno povabilo k vpisu v evidenco strokovnjakov za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM
Javno povabilo k vpisu v evidenco zunanjih izvajalcev – svetovalnih podjetij za področje prenosa lastništva

Javno povabilo k vpisu v evidenco zunanjih izvajalcev – svetovalnih podjetij za področje prenosa lastništva

NAMEN povabila je oblikovanje evidence zunanjih izvajalcev - svetovalnih podjetij s kompetentnimi strokovnjaki za podporo podjetjem pri prenosu lastništva. CILJ povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih zunanjih izvajalcev na področju prenosa lastništva ter podpora podjetjem -  prijaviteljem pri izbiri primernega zunanjega izvajalca z namenom uveljavljanja povračil stroškov izvedenih storitev na podlagi objavljenega javnega poziva (vavčerja za prenos lastništva - javni poziv oz. vavčer za mala in srednje velika podjetja,…

VEČ

VAV-11 – Vavčer za statusno preoblikovanje družb

NAMEN IN CILJ:  spodbuditi ciljne skupine iz tč. 4 k statusnemu preoblikovanju: s.p. v kapitalsko družbo d.d. v d.o.o. ali obratno zadruge v gospodarsko družbo ali obratno z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. PREDMET: sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana…

VEČ
VAV-11 – Vavčer za statusno preoblikovanje družb
VAV-8 – Vavčer za digitalni marketing

VAV-8 – Vavčer za digitalni marketing

NAMEN IN CILJ: spodbuditi ciljne skupine iz tč. 4 k uvajanju digitalnega marketinga. PREDMET: sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing. UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, s.p. ali zadruge. VEČ

VEČ

VAV-7 – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

NAMEN IN CILJ: spodbuditi ciljne skupine iz tč. 4 k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. PREDMET: sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc. UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, s.p. ali zadruge. VEČ

VEČ
VAV-7 – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«

NAMEN: izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in spodbujati prehod v industrijo 4.0 PREDMET: sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. REGIJA: vzhodna in zahodna CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav SPLOŠNI POGOJI: mikro, malo ali srednje veliko podjetje, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v RS…

VEČ

INNOVATION IMPACT GRANT PROGRAMME – PROGRAM ZA SPODBUJANJE IN FINANCIRANJE INOVACIJ

KRATEK OPIS Z njim želijo financirati nove in inovativne rešitve, ki vključujejo slogan EXPA 2020 v Dubaju: »Povezovanje uma, ustvarjanje prihodnosti«, predvsem pa tiste, ki so povezane z njegovimi podtemami: Priložnost, Trajnost in Mobilnost. Več na:  https://www.expo2020dubai.com/en/programmes/expo-live/iigp UPRAVIČENI VLAGATELJI Prijavitelji iz katerega koli sektorja: start upi, podjetja in neprofitne organizacije z družbenim, okoljskim ali humanitarnim vplivom, ki ponujajo inovativne rešitve. Najboljše bodo nagrajene z nagrado do 100.000 USD in predstavljene…

VEČ
INNOVATION IMPACT GRANT PROGRAMME – PROGRAM ZA SPODBUJANJE IN FINANCIRANJE INOVACIJ
Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs through transnational cooperation and knowledge transfer

Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs through transnational cooperation and knowledge transfer

KRATEK OPIS V okviru splošnega cilja krepitve konkurenčnosti in trajnosti sektorja »TURIZEM« bodo ukrepi usmerjeni zlasti v izboljšanje poslovnega okolja za podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom, in sicer z izboljšanjem socialno-ekonomske in tržne inteligence ter izmenjavo najboljših praks, diverzifikacijo in večjo prepoznavnostjo evropske ponudbe transnacionalnega turizma, poleg tega pa še povečanje zmogljivosti MSP, ki se ukvarjajo s turizmom s pomočjo transnacionalnega sodelovanja in s prenosom znanja. Pričakovani vpliv: Okrepljeno…

VEČ

BP3 – Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih.

KRATEK OPIS Namen in cilj razpisa je spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.  Več na: http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/razpis_ybp3_2019.pdf UPRAVIČENI VLAGATELJI Subjekti, ki so registrirani kot: d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., s.e., fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, zadruge, pod pogojem, da so se vpisali v sodni register pred 01.01.2018. ROK 19.07.2019,  30.08.2019,  15.10.2019 ter…

VEČ
BP3 – Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih.
Javni razpis  za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023

Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023

KRATEK OPIS Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (NVO) za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev, tj. krepitev čez-sektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.  V okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik. Več na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019004800004/javni-razpis-za-podporno-okolje-za-razvoj-nevladnih-organizacij-2019-2023-st--093-1820193-ob-270419 UPRAVIČENI VLAGATELJI Kandidira…

VEČ

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

KRATEK OPIS Namen razpisa je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem. Več na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019005000001/javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-eureka-2019-st--4300-420195-ob-272819 UPRAVIČENI VLAGATELJI Pravne in fizične…

VEČ
Javni razpis  za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019
»Mentorske sheme za socialna podjetja«, 2. odpiranje

»Mentorske sheme za socialna podjetja«, 2. odpiranje

KRATEK OPIS Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa - A in B, prvi je namenjen profesionalizaciji zaposlenih v socialnih podjetjih, drugi pa profesionalizaciji mentorjev.  Več na: http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1194 UPRAVIČENI VLAGATELJI Na sklop A javnega razpisa se lahko prijavijo socialna podjetja, …

VEČ

Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

KRATEK OPIS Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.  Več na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbude-za-raziskovalno-razvojne-projekte-2/ UPRAVIČENI VLAGATELJI Do sofinanciranja so upravičeni le tisti…

VEČ
Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2
P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

KRATEK OPIS Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa so: ohranitev delovnih mest; spodbujanje nastanka novih delovnih mest; spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=75 UPRAVIČENI VLAGATELJI Do mikrokredita so upravičeni MSP, ki: imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev; se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo…

VEČ

VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti

KRATEK OPIS Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.  Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. ROK 31.03.2023

VEČ
VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti
VAV-2 – Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

VAV-2 – Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

KRATEK OPIS Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. ROK 31.03.2023

VEČ

VAV-3 – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

KRATEK OPIS Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.   Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali…

VEČ
VAV-3 – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
VAV-4 – Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

VAV-4 – Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

KRATEK OPIS Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. ROK 31.03.2023

VEČ

VAV-5 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

KRATEK OPIS Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji).  Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. ROK 31.03.2023

VEČ
VAV-5 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
VAV-6 – Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

VAV-6 – Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

KRATEK OPIS Namen vavčerja je spodbuditi MSP k udeležbi na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=81 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. ROK 31.03.2023

VEČ

P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

KRATEK OPIS Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.  Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje…

VEČ
P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
VAV-9 – Vavčer za pripravo digitalne strategije

VAV-9 – Vavčer za pripravo digitalne strategije

KRATEK OPIS Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. ROK 31.03.2023

VEČ

VAV-10 – Vavčer za kibernetsko varnost

KRATEK OPIS Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. ROK 31.03.2023

VEČ
VAV-10 – Vavčer za kibernetsko varnost
Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij

Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij

KRATEK OPIS Namen vključevanja izkušenih start-up mentorjev v proces mentoriranja start-up podjetij je prenos specifičnih izkušenj in znanj ter specifičnih socialnih povezav v procesu uspešnega razvoja prejemnikov javnih sredstev. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mentorji, ki lahko svetujejo, prenesejo znanje in izkušnje, nadgradijo kompetence, spodbujajo vse aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Področja: finance, marketing, človeški viri, strateško planiranje in vodenje podjetja, ključni indikatorji poslovanja podjetja (KPIs),…

VEČ

SK75 2019 -Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

KRATEK OPIS Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=92 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro in mala podjetja, ki so organizirana v obliki d.o.o. ROK 27.09.2019

VEČ
SK75 2019 -Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR
SI-SK 2019 – Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji

SI-SK 2019 – Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji

KRATEK OPIS Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.  Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro in mala podjetja, ki so organizirana v obliki d.o.o. ROK 31.12.2020

VEČ

Javni poziv recenzentom tehnološko razvojnih projektov

KRATEK OPIS Cilj poziva je vzpostavitev baze recenzentov, iz katere bo SPIRIT lahko vabil strokovnjake k ocenjevanju vlog, ki prispejo na javne razpise/pozive/povabila, pripravi strokovnih mnenj in morebitnemu vsebinskemu spremljanju tehnološko razvojnih projektov. SPIRIT bo glede na potrebo po strokovnem znanju izmed v bazo vpisanih strokovnjakov izbral recenzente za izvedbo določene naloge. Recenzenti, ki bodo vabljeni k sodelovanju, bodo za izvedbo posameznih aktivnosti s SPIRIT podpisali pogodbo za izvedbo naloge.…

VEČ
Javni poziv recenzentom tehnološko razvojnih projektov
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

KRATEK OPIS Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe: a) Elektronsko izmenjavo med partnerji b) Digitalizacijo nastopov na sejmih c) Spletne strani za tuje trge d) Spletne trgovine e) Produktno-prodajne videe f) Krepitev kompetenc – usposabljanja Več na: https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2018/1191/JR_e_poslovanje_2019_2022_Sprememba_26.10.2018.pdf UPRAVIČENI VLAGATELJI mikro, mala in srednje velika podjetja ROK Roki za oddajo vlog so:   05.11.2018, 01.10.2019, 01.10.2020 in…

VEČ

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

KRATEK OPIS Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP. Mednarodni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de, hkrati pa mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. Več na: https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2018/1201/Sprememba_razpisa/Javni_razpis-25.7.2019.pdf UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednja podjetja ROK Roki…

VEČ
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022
Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2020

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2020

KRATEK OPIS SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini krije stroške: najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in  vpis razstavljavcev v sejemski katalog.  Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.  Skupinska stojnica je konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice izvede skupen izvajalec postavitve. Več na: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-14-vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-udelezbo-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letu-2020 UPRAVIČENI…

VEČ

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov

KRATEK OPIS Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko »showroomov« na tujih trgih.  Več na: https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2019/1291/Javni_razpis.pdf  Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi vse potencialne prijavitelje na informativne dni glede Javnega razpisa »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«, ki bodo organizirani:  v Celju 3. septembra,  v Ljubljani 4. septembra in  v Novem Mestu 6. septembra. UPRAVIČENI VLAGATELJI Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem…

VEČ
Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov
Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

KRATEK OPIS Predmet javnega razpisa je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti. Predmet javnega razpisa zajema: Sklop A: 100% financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP. Sklop B: do 50% financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 100.000 EUR Sklopa A in B se bosta izvajala v…

VEČ

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022

KRATEK OPIS Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.  Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od…

VEČ
Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022
Lead Generation

Lead Generation

KRATEK OPIS Predmet javnega naročila je organizacija in izvedba programa »Lead Generation« identifikacije kvalificiranih kontaktov potencialnih investitorjev na nemško govorečih trgih (regija DACH) in na Japonskem ter povezovanja slovenskih in tujih poslovnih partnerjev na nemško govorečih trgih (regija DACH) Javno naročilo je razdeljeno na tri (3) sklope pri čemer: SKLOP 1 predstavljajo aktivnosti povezane z identifikacijo kvalificiranih kontaktov »Lead Generation« potencialnih investitorjev; SKLOP 2 predstavljajo aktivnosti povezane z identifikacijo kvalificiranih…

VEČ

EVROPSKA KOMISIJA: Keeping non-compliant products from the EU market – ROK: 15.10.2019

Eden temeljnih izzivov se nanaša na vse večje število neskladnih izdelkov, ki preko spletnih platform najdejo pot do potrošnikov. Več nedavnih preiskav e-trgovine je pokazalo zelo visoko raven, včasih skoraj 100-odstotno neskladnost pregledanih izdelkov. Sedanji režim nadzora je osredotočen na pregled blaga v fizičnih trgovinah in nadzor uvoza trgovcev v EU iz tretjih držav. V praksi ni, ali je zelo malo, nadzora nad zasebnimi e-trgovinami.   Cilj je finančna podpora izdelavi…

VEČ
EVROPSKA KOMISIJA: Keeping non-compliant products from the EU market – ROK: 15.10.2019