Projekti

PoMP – Pomoč mladim v podjetništvu

PoMP je mednarodni projekt namenjen razvoju in podpori pridobivanja podjetniških kompetenc mladih. Na podlagi  odločitve Evropske komisije in sprejetja Lizbonskega sporazuma leta 2007, se v šolski sistem uvajajo priporočila za razvoj osmih ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja, med katerimi je tudi podjetništvo. Evropske države spodbujajo razvoj podjetniških kompetenc za šolajočo mladino kot tudi za učitelje, mentorje in ravnatelje, ki se morajo opolnomočiti na tem področju, da bodo lahko predali zanje mladim. Projekt PoMP je financiran s strani Norveškega finančnega mehanizma EEA in Norway Grants – NG, v partnerstvu pa sodelujemo naslednje organizacije: Znanstveno – raziskovalno središče Bistra – Ptuj (vodja projekta),…

Več
PoMP – Pomoč mladim v podjetništvu
ERASMUS + ATHENA projekt

ERASMUS + ATHENA projekt

SAŠA inkubator smo se kot partner pridružili mednarodnemu projektu Erasmus +, imenovanem ATHENA, ki ga soustvarja osem držav: Litva, Poljska, Belgija, Finska, Irska, Italija, Španija in Slovenija. Vodilni partner projekta je Španija. Skupaj raziskujemo žensko podjetništvo in ustvarjamo metodologijo za promocijsko ženskega podjetništva s pomočjo digitalnih orodij in strategij, ki so prilagojene novim svetovnim razmeram in jih je spodbudila situacija s Covid-19. Athena projekt je del evropske mladinske strategije (2021 - 2027), ki gradi temelje za vključitev, povezovanje in mentoriranje mladih Evropejcev.

Več

SIO SAŠA 2020-22

Trajanje: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022 SAŠA inkubator v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – Spirit izvaja program podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Slovenji v letih 2020 do 2022 »SIO 2020-2022«. Namen operacije je izvajanje brezplačnih storitev v okviru subjektov inovativnega okolja »SIO«, ki z izvedbo aktivnosti, oblikujejo uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij. Aktivnosti se izvajajo za naslednje ciljne skupine: inovativni potencialni podjetniki ter nova in obstoječa inovativna podjetja »startupi«. Aktivnosti SAŠA inkubatorja v okviru operacije SIO SAŠA 2020-22 sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada…

Več
SIO SAŠA 2020-22
SCALing up in the creative industries for SMEs and self-employed

SCALing up in the creative industries for SMEs and self-employed

Ta evropski projekt je namenjen zagotavljanju razvoja posameznikov in malih podjetij v kulturnem in kreativnem sektorju, ki sta med najbolj obetavnimi sektorji z visoko dodano vrednostjo. Projekt je podprt s sredstvi sklada Erasmus Plus in povezuje šest partnerskih podjetij iz petih držav članic EU, ki skupaj razvijamo posebna orodja za usposabljanje in podporo zaposlenim v omenjenih sektorjih.  Kot partnerji projekta v SAŠA inkubatorju sodelujemo pri razvoju programov za razvoj ključnih kompetenc in veščin za uspešnejšo rast. V sklopu projekta bomo na podlagi pridobljenih znanj pripravili priročnik za kreativce in B2C platformo za povezovanje.

Več

LAS projekti

VPI LES – Virtualni poslovni inkubator za inovativne lesne izdelke in tehnologije Team za prihodnost

Več
LAS projekti
IPPON

IPPON

SAŠA inkubator je vodilni partner projekta IPPON (Innovative Public Procurements: Opportunities and Networks), ki ga s trinajstimi partnerji iz sedmih evropskih držav izvajamo v okviru programa COSME - Program za konkurenčnost podjetij in MSP-jev. Trajanje projekta: 18 mesecev; Vrednost projekta: 328.399 EUR; Partnerji: 14 partnerskih organizacij iz 7 držav (Slovenija, Italija, Francija, Portugalska, Španija, Bolgarija, Grčija). Več o projektu:  Spletna stran (http://www.ipponproject.eu/)Facebook stran (https://www.facebook.com/IPPONPROJECT/)  

Več

Projekt CASTLE – ERASMUS+

Projekt CASTLE – ERASMUS+ Saša inkubator nastopa v vlogi strokovnega partnerja za usposabljanje udeležencev na področju poslovnih modelov, vstopa na trg ter razvoja posla.  Vodilni partner je Univerza Wolverhampton (UK), ostali partnerji so še ARGO (IT), Centro Diego Fabbri (IT), producciones Audiosigno (E), Centrum Kultury Wroclaw (PL)   Aktivnosti: Priprava in izvedba 5 dnevnega mednarodnega izobraževalnega programa za ciljno skupino v Velenju (cca 25 udeležencev iz 5 držav), april 2018 ter v Wroslawu, april 2019.Sodelovanje pri pripravi priročnika za poslovni model za ciljno skupino.Sodelovanje pri razvoju on-line orodja, preko katerega bodo udeleženci pridobili ustrezne poslovne veščine.Trajanje: november 2017 – november 2019 CASTLE…

Več
Projekt CASTLE – ERASMUS+
Subjekti inovativnega okolja SAŠA 2018-2019

Subjekti inovativnega okolja SAŠA 2018-2019

Subjekti inovativnega okolja SAŠA 2018-2019 Aktivnosti SAŠA inkubatorja v okviru operacije SIO SAŠA 2018-2019 sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij« Namen operacije je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega…

Več